دسته‌ها
کتابخانه های شهرستان نمین مهدی رمضانی

بازدید دبیر کل کتابخانه های عمومی کشور از کتابخانه های نمین

حضور دبیر کل کتابخانه های عمومی کشور آقای مهدی رمضانی از کتابخانه های عمومی شهرستان نمین

پشتیبانی تارنمای کتابخانه فرهنگ نمین