درباره

خوش آمدید

ورود مراجعین محترم را به پرتال کتابخانه فرهنگ گرامی می داریم. کتابخانه فرهنگ نمین واقع در استان اردبیل، شهرستان نمین، در سال ۱۳۴۹ تاسیس شده است. این کتابخانه دومین کتابخانه قدیمی استان و کتابخانه اصلی شهر نمین می باشد.مساحت کتابخانه ۶۰۰ متر مربع می باشد.

پشتیبانی تارنمای کتابخانه فرهنگ نمین